مجموعه: شب چهارم
بخش اول _ روضه ( کربلا رفته ها قبل از اینکه برید ) سید حسین موسوی
36.13 MB
بخش دوم _ زمینه ( بسته رو سیاهی چشمامو ) سید حسین موسوی
4.73 MB
بخش سوم _ واحد ( عالمی شد حیران حسین ) سید حسین موسوی
3.38 MB
بخش چهارم _ واحد ( به فدای شو رو شین شهدا ) کربلایی سید سعید موسوی
4.09 MB
بخش پنجم _ شور ( اشکای روضه تو قیمت داره ) سید حسین موسوی
5.67 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.