مجموعه: شب ششم
بخش اول _ روضه ( پشت خیمه قدم زنان به دعا ) سید حسین موسوی
24.04 MB
بخش دوم _ زمینه ( اذن رفتن از عمو میخواد ) سید حسین موسوی
8.09 MB
بخش سوم _ واحد ( آمدی ای ماه مدنی، با شکوه و شور حسنی ) سید حسین موسوی
3.62 MB
بخش چهارم _ واحد ( رو دوشم علم تو روی سینه غم تو ) سید حسین موسوی
4.53 MB
بخش پنجم _ شور ( السلام آقام ای آقام حرفامو بخون از چشام ) سید حسین موسوی
4.82 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.