مجموعه: فاطمیه
بخش اول _ روضه ( خدا شاهده علما بزرگان خیلی سخته) سید حسین موسوی
6.22 MB
بخش دوم _ شعر ( نیت نمودی خویش را بر یار بسپاری ) سید حسین موسوی
9.24 MB
بخش سوم _ زمینه ( شکر خدا که ما اهل تولائیم ) سید حسین موسوی
2.85 MB
بخش چهارم _ زمینه ( من و این همه غم زهرا رهرا ) سید حسین موسوی
2.39 MB
بخش پنجم _ واحد ( عصمت کبری، بضعه طاها، اغیثینی یا زهرا ) سید حسین موسوی
3.75 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.