مجموعه: 94/10/11
بخش اول _ مناجات ( یک نظر سوی گدا عیبی نیس ) سید حسین موسوی
13.95 MB
بخش دوم _ روضه ( یه وقتا لباساتو بو میکنم ) سید حسین موسوی
5.34 MB
بخش سوم _ شعر ( تو کوچه ها دستم تو دست مادرم بود ) حاج امیر عباسی
4.48 MB
بخش چهارم _ زمینه ( تو فرقانی تو یاسینی تو طه ) حاج امیر عباسی
2.55 MB
بخش پنجم _ زمینه ( نمیشه سرگردون نمیشه آواره ) حاج امیر عباسی
4.39 MB
بخش ششم _ شور ( ای نور دیده محنت کشیده ) حاج امیر عباسی
3.02 MB
بخش هفتم _ شور ( پناه حرم کجا داری میری برادرم ) حاج امیر عباسی
2.65 MB
بخش هشتم _ واحد ( ای بهشت قرب احمد فاطمه ) حاج امیر عباسی
4.47 MB
بخش نهم _ نوا ( حسین علیه السلام ) حاج امیر عباسی
2.42 MB
بخش دهم _ سرود پایانی ( داریم به یاد کربلا سوز و اشک و آه ) حاج امیر عباسی
2.18 MB
بخش یازدهم _ شعر ( گر گدای درگه زهرا مقام خویش را ) حاج امیر عباسی
3.32 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.