مجموعه: شب قدر
بخش اول _ شور ( حال دعا دارم بوی خدا دارم ) سید حسین موسوی
4.02 MB
بخش دوم _ شور ( اسمتو شنیدم بازم شبه حیرونیه ) سید حسین موسوی
4.06 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.