مجموعه: 93/6/7
بخش اول _ روضه ( من عباسم من سقا لر آقلار ) حاج مهدی سلحشور
1.32 MB
بخش دوم _ زمینه ( شبا میام تو هیأتش اما دل من کربلاس ) حاج مهدی سلحشور
4.74 MB
بخش سوم _ واحد ( منظر دلهای ماست کربلای حسین ) حاج مهدی سلحشور
4.35 MB
بخش چهارم _ واحد ( ما گرفتیم از کربلا، درسی که نداریم از دشمنا ترسی ) حاج مهدی سلحشور
5.01 MB
بخش پنجم _ نغمه ( چیزی که ندارم ببرم محضر ارباب ) حاج مهدی سلحشور
1.47 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.