مجموعه: شب سوم
بخش اول_ روضه ( السلام علیک یا سیدتنا رقیه ) سید حسین موسوی
16.55 MB
بخش دوم _ زمینه ( آفتاب از کدوم طرف در اومده ) سید حسین موسوی
6.43 MB
بخش سوم _ واحد ( گشته ویرانه امشب چراغان ) سید حسین موسوی
3.44 MB
بخش چهارم _ شور ( پریشون غم توأم ارباب ) سید حسین موسوی
5.6 MB
بخش پنجم _ سرود پایانی ( ای مقتدای همه ای به لبها زمزمه ) سید حسین موسوی
5.15 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.