مجموعه: شب چهارم
بخش اول _ روضه ( ای خدای شب جمعه ) سید حسین موسوی
26.95 MB
بخش دوم _ زمینه ( قلبی غرق آه دارم، من رویی سیاه دارم ) سید حسین موسوی
3.62 MB
بخش سوم _ واحد ( ما دو رزمنده راه عشقیم ) سید حسین موسوی
4.7 MB
بخش چهارم _ سرود پایانی ( ای مقتدای همه، ای به لبها زمزمه ) سید حسین موسوی
4.86 MB
بخش پنجم _ سرود پایانی ( وقتی که ما شیعه ی فاتح خیبریم ) سید حسین موسوی
4.95 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.