مجموعه: شب ششم
بخش اول _ روضه ( فرازهایی از دعای توسل ) سید حسین موسوی
26.11 MB
بخش دوم _ زمینه ( از شیر جمل میگه خیلی بی بدل میگه ) سید حسین موسوی
3.84 MB
بخش سوم _ واحد ( نوجوان حسین یار دلدار ) سید حسین موسوی
3.24 MB
بخش چهارم _ واحد ( من کیم دلداده آل عبا ) سید حسین موسوی
4.32 MB
بخش پنجم _ شور ( پریشون غم توأم ارباب ) سید حسین موسوی
6.18 MB
بخش ششم _ سرود پایانی ( ای مقتدای همه ای به لبها زمزمه ) سید حسین موسوی
4.87 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.