مجموعه: شب هفتم
بخش اول _ روضه ( وقت آن است بگیری قمرش گردانی ) سید حسین موسوی
19.02 MB
بخش دوم _ زمینه ( خشکیده لبای تو، بارونی چشای تو ) سید حسین موسوی
3.55 MB
بخش سوم _ واحد ( من کیم نور چشم ربابم ) سید حسین موسوی
3.93 MB
بخش چهارم _ واحد ( ای رخت وجه الله سیدی ثارالله یا اباعبدالله ) سید حسین موسوی
3.69 MB
بخش پنجم _ شور ( بی تو ارباب بی سامونم ) سید حسین موسوی
2.89 MB
بخش ششم _ سرود پایانی ( ای مقتدای همه ای به لبها زمزمه ) سید حسین موسوی
5.06 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.