مجموعه: شب هشتم
بخش اول _ روضه ( همین که در وسط معرکه پسر افتاد ) سید حسین موسوی
25.15 MB
بخش دوم _ زمینه ( میری و بدرقه راه تو دعای من ) سید حسین موسوی
6.76 MB
بخش سوم _ واحد ( شد سرزمین شام یا رب چه غوغا ) سید حسین موسوی
5.01 MB
بخش چهارم _ واحد ( بازو زهرایی و عاشورائیم ) سید حسین موسوی
3.92 MB
بخش پنجم _ شور ( به نور و هل عطا به شمس و و ذها ) سید حسین موسوی
4.88 MB
بخش ششم _ سرود پایانی ( ای مقتدای همه ای به لبها زمزمه ) سید حسین موسوی
3.93 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.