مجموعه: فاطمیه اول
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه‌ها:
فايل ها: 9
فايل ها: 8
فايل ها: 7
 • متعاقبا اعلام میشود

  شبکه های مجازی هیات

  ایتا ، گپ ، روبیکا ، تلگذام ، اینستاگرام

  heyat_yamahdi@ 

  جهت اطلاع از مراسمات هیات عدد1 را

  به شماره سامانه 300801919 ارسال کنید

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.