مجموعه: شب اول
بخش اول _ شعر ( سر درد داشت باز سرش را گرفته بود ) سید حسین موسوی
9.35 MB
بخش دوم _ روضه ( خونه پر فریاده، مادرم افتاده ) سید حسین موسوی
8.71 MB
بخش سوم _ زمینه ( مدینه شهر غربت و بی کسی ) سید حسین موسوی
6.18 MB
بخش چهارم _ واحد ( شبنم نشسته ت چشات ) سید حسین موسوی
5.48 MB
بخش پنجم _ واحد ( دق مرگ می شوم به نفس های آخرت ) سید حسین موسوی
2.12 MB
بخش ششم _ واحد ( یا زهرا مددی ام ابیها مددی ) سید حسین موسوی
3.78 MB
بخش هفتم _ شور ( ای سرور عالمین بر مصطفی نور عین ) سید حسین موسوی
4.48 MB
بخش هشتم _ شعر ( کجائید ای شهیدان خدایی ) سید حسین موسوی
3.69 MB
بخش اول _ مناجات ( سر درد داشت باز سرش را گرفته بود ) سید حسین موسوی
5.87 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.