مجموعه: شب دوم
بخش اول _ مناجات ( فرازهایی از دعای کمیل ) سید حسین موسوی
5.87 MB
بخش دوم _ روضه ( چشم سپیده در هوایت تار مانده ) سید حسین موسوی
14.35 MB
بخش سوم _ زمینه ( خونه وحی خدا آروم و سرده ) سید حسین موسوی
7.25 MB
بخش چهارم _ واحد ( امشب می خوام از غربت علی بگم ) سید حسین موسوی
6.13 MB
بخش پنجم _ واحد ( یاعلی و یاعلی و یاعلی علی مولا علی ) سید حسین موسوی
7.18 MB
بخش ششم _ شور ( مادر شوق پر زدنت عجیبه ) سید حسین موسوی
4.6 MB
بخش هفتم _ شور ( با دیدن حال و هوایت چشم هایت ) سید حسین موسوی
7.58 MB
بخش هشتم _ مناجات ( دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ) سید حسین موسوی
8.41 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.