مجموعه: شب اول
بخش اول _ شعر ( دلها شده دوباره پریشان مادرت ) سید حسین موسوی
7.29 MB
بخش دوم _ روضه ( با سینه شکسته علی را صدا مکن ) سید حسین موسوی
8.91 MB
بخش سوم _ زمینه ( مادرم دیگه نداره طاقت نفس کشیدن ) سید حسین موسوی
6.99 MB
بخش چهارم _ دعای پایانی _سید حسین موسوی
5.13 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.