مجموعه: شب اول
بخش اول _ روضه ( آقا سلام ماه محرم شروع شد ) سید حسین موسوی
10.14 MB
بخش دوم _ زمینه ( تو کوفه محشری برپا میشه ) سید حسین موسوی
2.82 MB
بخش سوم _ واحد ( تو کوچه های غریبی با حسرت و بی شکیبی ) سید حسین موسوی
4.25 MB
بخش چهارم _ واحد ( تو خبر داری از دل بی سامونم ) سید حسین موسوی
3.12 MB
بخش پنجم _ شور ( کرببلا سلام، پرچم سیاه سلام ) سید حسین موسوی
6.67 MB
بخش ششم _ سرود پایانی ( وقتی که ما شیعه فاتح خیبریم ) سید حسین موسوی
4.47 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.