مجموعه: شب چهارم
بخش اول _ روضه ( چه وداعی چقدر جانسوز است ) سید حسین موسوی
27.49 MB
بخش دوم _ زمینه ( چرا دوست دارم ارباب، چرا فقط برا جنت ) سید حسین موسوی
9.45 MB
بخش سوم _ واحد ( خواهر بمیره برا تو که نبینه گریه هایتو ) سید حسین موسوی
4.39 MB
بخش سوم _ واحد ( تو خبر داری از دل بی سامونم ) سید حسین موسوی
4.7 MB
بخش چهارم _ شور ( بلا کشیده ی کوفه به غم و غصه معروفه ) سید حسین موسوی
4.04 MB
بخش پنجم _ سرود پایانی ( وقتی که ما شیعه ی فاتح خیبریم ) سید حسین موسوی
4.95 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.