مجموعه: شب هشتم
بخش اول _ روضه ( خبر آمد که یلی می آید ) سید حسین موسوی
36.3 MB
بخش دوم _ زمینه ( از بابا تا که میگیره رخصت ) سید حسین موسوی
3.08 MB
بخش سوم _ واحد ( تا که میپیچه شمیم تربت ) سید حسین موسوی
6.62 MB
بخش چهارم _ شور ( دل میبری با دلبری پیغمبری یا اکبری ) سید حسین موسوی
3.57 MB
بخش پنجم _ سرود پایانی ( وقتی که ما شیعه ی فاتح خیبریم ) سید حسین موسوی
4.66 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.