مجموعه: شب دهم
بخش اول _ روضه ( تو دلت آرام، یا زیر لب آرام حسین ) سید حسین موسوی
11.93 MB
بخش دوم _ زمینه ( شب آخر شده حالا، شب پر شور عاشورا ) سید حسین موسوی
3.82 MB
بخش سوم _ واحد ( نگار جونیه من خدا به همرات ) سید حسین موسوی
5.52 MB
بخش چهارم _ واحد ( میخواستند و از صف مولا جدا شویم ) سید حسین موسوی
4.37 MB
بخش پنجم _ شور ( کی تورو جات گذاشت وای حسین ) سید حسین موسوی
5.61 MB
بخشش ششم _ شور ( حسین وای ) سید حسین موسوی
4.92 MB
بخش هشتم _ سرود پایانی ( وقتی که ما شیعه فاتح خیبریم ) سید حسین موسوی
4.37 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.