مجموعه: شب یازدهم
بخش اول _ روضه ( روی نی موی تو در باد رها افتاده ) سید حسین موسوی
12.53 MB
بخش دوم _ زمینه ( من و تئ ای گل زهرا هر دو اومدیم به دنیا ) سید حسین موسوی
3.8 MB
بخش سوم _ شور ( غرق دنیای توام یه دنیا ماتم دارم ) سید حسین موسوی
7.88 MB
بخش چهارم _ سرود پایانی ( وقتی که ما شیعه فاتح خیبریم ) سید حسین موسوی
5.52 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.