مجموعه: شب دوم
بخش اول _ شعر ( گریه کن ای زمین، خون ببیار آسمون ) سید حسین موسوی
4.09 MB
بخش دوم _ روضه ( بارها را بگشایید، اینجا کربلاست ) سید حسین موسوی
7.05 MB
بخش سوم _ زمینه ( ساربانا دیگه کاروان رو نگه دار ) سید حسین موسوی
3.89 MB
بخش چهارم _ واحد سنتی ( بار بگشایید، اینجا کربلاست ) کربلایی مرتضی صفایی )
4.04 MB
بخش پنجم _ واحد ( عالم محرم است و سلام علی الحسین ) کربلایی مرتضی صفایی
2.95 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.