مجموعه: شب دهم
بخش اول _ مناجات ( به بزم روضه جدت بیا اباصالح ) سید حسین موسوی
5.21 MB
بخش دوم _ شعر ( قدم قدم ز حرم می‌شوی جدا برگرد ) سید حسین موسوی
5.55 MB
بخش سوم _ روضه ( فاسرع فرسک شاردا الی خیامک ) سید حسین موسوی
8.82 MB
بخش چهارم _ زمینه ( توی گودال زمین خورده ارباب عالم ) سید حسین موسوی
5.29 MB
بخش پنجم _ واحد ( شد حسین شهید راه دین و قرآن ) سید حسین موسوی
4.04 MB
بخش ششم _ واحد حماسی ( مکتب ما مکتب خون خدا ) فارسی و تُرکی / سید حسین موسوی
5.05 MB
بخش هفتم _ واحد ( درد بسیار و به دنبال دوا می‌گردیم ) کربلایی محمد جواد سماوی
2.32 MB
بخش هشتم _ دودمه ( امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ) کربلایی محمد جواد سماوی
5.05 MB
بخش نهم _ شور ( به ناله های زینب به گریه های زینب ) کربلایی محمد جواد سماوی
1.93 MB
بخش دهم _ شور ( صدای مادرم میاد نزن بی حیا ) سید حسین موسوی
3.97 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.