مجموعه: باز باران _ هفته دوم _ جمعه 1395/3/28
بخش اول _ شعر ( ناپاک قطره ام که پی آب کُر روم ) حاج ولی الله کلامی زنجانی
6.73 MB
یخش دوم _ شعر تُرکی و فارسی مدافعان حرم ( مدافع حرم زینبم کفن پوشم ) حاج ولی الله کلامی زنجانی
11.58 MB
بخش سوم _ روضه ( من نمی گویم برادر سر کجاست ) حاج ولی الله کلامی زنجانی
2.27 MB
بخش چهارم _ زمینه ( ای شمع حرم خانه ) حاج ولی الله کلامی زنجانی
3.09 MB
بخش پنجم _ زمینه ( فدای کربلات ) سید حسین موسوی
5.46 MB
بخش ششم _ مناجات ( فراز هایی از دعای ابو حمزه ثمالی ) سید حسین موسوی
6.91 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.