مجموعه: باز باران _ هفته چهارم _ جمعه 1395/4/10
بخش اول _ مناجات ( در سحر چشم که گریان بشود خوب تر است ) حاج محمد رضا بذری
9.37 MB
بخش دوم _ روضه ( دلم ای یار شده زخمی، گل و گلزار شده زخمی ) حاج محمد رضا بذری
10.38 MB
بخش سوم _ زمینه ( کُونَا لَلظالِم خَصمُ و لَلمظلومِ عَونا ) سید حسین موسوی _ حاج محمد رضا بذری
6.75 MB
بخش چهارم _ شور ( هر جای دنیایی دلم اونجاست ) حاج محمد رضا بذری
5.03 MB
بخش پنجم _ شور مدافعان حرم ( هر جوری آروم بشم ) حاج محمد رضا بذری
4.97 MB
بخش ششم _ شعر ( دلم میگه حرم میره حرم، حرم میشه پناه آخرم ) حاج محمد رضا بذری
3.39 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.