مجموعه: شب نوزدهم ماه رمضان _ شب اول قدر
بخش اول _ مناجات ( باز آی هر آنچه هستی باز آی ) سید حسین موسوی
10.21 MB
بخش دوم _ مناجات ( اللهم رب شهر رمضان ) سید حسین موسوی
4.07 MB
بخش سوم _ شعر ( آمدم درمانده و تنها جوابم را بده) سید حسین موسوی
10.46 MB
بخش چهارم _ روضه ( اسلام علیک یا ولی الله ) سید حسین موسوی
15.84 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.