مجموعه: شب اول
بخش اول _ شعر ( سر تا سر محله ی مان غرق ماتم است ) سید حسین موسوی
9.88 MB
بخش دوم _ روضه ( خیلی دشمن تو زحمت افتاد تا دستگیرش کنه ) سید حسین موسوی
5.25 MB
بخش سوم _ زمینه ( دنیای مردم مثل سرابه ) سید حسین موسوی
4.26 MB
بخش چهارم _ شور ( شکر خدا که لطف تو دست مرا گرفت ) سید حسین موسوی
3.59 MB
بخش پنجم _ واحد ( نشسته بر لب خورشید از غم ها ) سید حسین موسوی
4.05 MB
بخش ششم _ واحد ترکی ( یاحسین داد گل کوفه دَ طوفان ) سید حسین موسوی
2.17 MB
بخش هفتم _ واحد ( پیچیده در ارض و سماء ) سید حسین موسوی
3.28 MB
بخش هشتم _ شور ( ای دل و دلبر من سرور من ) سید حسین موسوی
6.41 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.