مجموعه: شب سوم
بخش اول _ شعر ( اسلام ای حقیقتو زینب ) سید حسین موسوی
12.58 MB
بخش دوم _ روضه ( از قتلگاه بدم میاد ) سید حسین موسوی
8.11 MB
بخش سوم _ زمینه ( ای خوش آن نمازی که سجده اش ) سید حسین موسوی
5.14 MB
بخش چهارم _ واحد ترکی ( گَل میشم درگه اَطهر یاحسین ) سید حسین موسوی
2.36 MB
بخش پنجم _ واحد ( دیگر چه زینبی چه عزیزی چه خواهری ) کربلایی مرتضی صفایی
2.23 MB
بخش ششم _ واحد ( تو طبیب دل بیمار منی ) کربلایی مرتضی صفایی
1.88 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.