مجموعه: شب پنجم
بخش اول _ شعر ( سائلم آب و دانه میخواهم ) سید حسین موسوی
5.44 MB
بخش دوم _ روضه ( من یتیمم ولی پدر دارم ) سید حسین موسوی
11.15 MB
بخش سوم _ زمینه ( شرمنده عمه من دیگه میرم ) سید حسین موسوی
2.71 MB
بخش چهارم _ زمینه ( سیدی ماکو مثلک الغریب ) سید حسین موسوی
4.57 MB
بخش پنجم _ واحد ( ای لاله پرپر زهرا و حیدر ) سید حسین موسوی
3.76 MB
بخش ششم _ شور ( ای دلبر عالمین بر مصطفی نور عین ) سید حسین موسوی
3.44 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.