مجموعه: شب هفتم
بخش اول _ شعر ( بدون تو امید ما سراب می شود بیا ) سید حسین موسوی
3.01 MB
بخش دوم _ روضه ( دست و پا میزنی انگار بغل میخواهی ) سید حسین موسوی
16.58 MB
بخش سوم _ زمینه ( خشکیده لبهات ای یاس پرپر ) سید حسین موسوی
2.76 MB
بخش چهارم _ زمینه ( غرق سوز و آهم آلوده بر گناهم ) سید حسین موسوی
4.35 MB
بخش پنجم _ واحد ( مکن تلزی تو چنین در بزم ) سید حسین موسوی
4.24 MB
بخش ششم _ شور ( افق نگاه شیدامی ) سید حسین موسوی
4.96 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.