مجموعه: شب نهم
بخش اول _ مناجات ( یه خبت بزرگی کرده بود ) سید حسین موسوی
3.52 MB
بخش دوم _ شعر ( همیشه روی لبم ذکر یا ابوالفضل است ) سید حسین موسوی
9.17 MB
بخش سوم _ روضه ( سقای دشت کربلا ابوالفضل ) سید حسین موسوی
5.03 MB
بخش چهارم _ روضه ( وارد شریعه شد ) سید حسین موسوی
7.14 MB
بخش پنجم _ روضه ( بیا بریم به خیمه ) کربلایی مرتضی خانعلی
8.37 MB
بخش ششم _ زمینه ( پیچیده اینجا عطر گل یاس ) سید حسین موسوی
2.63 MB
بخش هفتم _ زمینه ( خدا خیرت نده شمر آبروم رو بردی ) سید حسین موسوی
2.86 MB
بخش هشتم _ سه ضرب ( سید و سرور زاده حیدر ) سید حسین موسوی
2.14 MB
بخش نهم _ واحد ( ای ساقی لب تشنکان ) سید حسین موسوی
4.89 MB
بخش دهم _ واحد ( شاه وفا می مونم تا به قیامت ) کربلایی مرتضی خانعلی
6.41 MB
بخش یازدهم _ شور ( دوباره در تاب تبم ) کربلایی مرتضی خانعلی
3.13 MB
بخش دوازدهم _ شور ( میگم با یاحسین بی حد و بی عدد ) سید حسین موسوی
3.19 MB
بخش سیزدهم _ شور ترکی ( مَنَه دَ باخ ) سید حسین موسوی
4.08 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.