مجموعه: شب دهم
بخش اول _ مناجات ( فراز هایی از زیارت عاشورا ) سید حسین موسوی
4.82 MB
بخش دوم _ شعر ( به بزم ماتم جدت بیا اباصالح ) سید حسین موسوی
4.78 MB
بخش سوم _ روضه ( دوباره روضه آخر ) سید حسین موسوی
22.16 MB
بخش چهارم _ زمینه ( منو نزار تنها میون این حرم ) سید حسین موسوی
4.05 MB
بخش پنجم _ زمینه ( سیدی ماکو مثلک الغریب ) سید حسین موسوی
5.67 MB
بخش ششم _ واحد ( شد حسین شهید راه دین و قرآن ) سید حسین موسوی
3.42 MB
بخش هفتم _ شور ( غریب گیر آوردنت ) سید حسین موسوی
4.67 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.