مجموعه: سال 1393
بخش اول _ مناجات ( الهی عبیدک به فنائک فقیرک به فناعک ) حاج محمد رضا بذری
9.7 MB
بخش دوم _ روضه ( آسمانم منو دورم قمری نیست که نیست ) حاج محمد رضا بذری
15.59 MB
بخش سوم _ زمینه ( آقا تهمت و ناسزا شنوفتی ) حاج محمد رضا بذری
2.98 MB
بخش چهارم _ واحد ( مثل یک تکه عبا روی زمین است تنش ) حاج محمد رضا بذری
4.44 MB
بخش پنجم _ واحد ( غیر هیات جایی نشناسم دیگر ) حاج محمد رضا بذری
3.55 MB
بخش ششم _ شور ( من تو رو دارم هیچی نمیخوام کربلاته آخر دنیام ) حاج محمد رضا بذری
4 MB
بخش هفتم _ شور ( خداروشکر که نوکر دولت ارباب شدیم ) حاج محمد رضا بذری
4.09 MB
بخش هشتم _ شعر ( خدایا میشه بنویسی این جمع اربعین کربلا باشه ) سید حسین موسوی
3.1 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.