مجموعه: عرفه
بخش اول _ زمینه ( نیمه شب در کوچه شدی تو آواره ) سید حسین موسوی
4.49 MB
بخش دوم _ شور ترکی و فارسی (عبدالموالی ام - آبروی دوعالم ) سید حسین موسوی
3.68 MB
بخش سوم _ شور شهید حججی ( می مونیم تو راهش ) سید حسین موسوی
4.11 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.