مجموعه: شهادت امام جواد علیه السلام
بخش دوم_زمینه ( شاه ملک قضا ادرکنی) سید حسین موسوی
2.27 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.