مجموعه: فاطمیه اول 97(شب اول)
بخش اول_شعر( گیرم غم مصیبت ما کم نمی شود هرگز) سید حسین موسوی
5.45 MB
بخش دوم _ روضه (دوباره یاد قدیما میکنم)سید حسین موسوی
12.24 MB
بخش سوم_ زمینه(فاطمیه چراغ راه هدایته) سید حسین موسوی
5.45 MB
بخش چهارم _شور( در دلها جز غم تو بی تاثیره)سید حسین موسوی
5.35 MB
بحش پنجم _ شور حماسی( کشتی امن ولایت پر شتاب)سید حسین موسوی
4.05 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.