مجموعه: فاطمیه دوم 97 (شب اول)
بخش اول_شعر (داره دنیای علی میسوزه)مرتضی خانعلی
3.61 MB
بخش دوم روضه( زهرا هرگجا بیند مرا قنفذ سلامم میدهد) مرتضی خانعلی
15.36 MB
بخش سوم_ زمینه ( غروبا که خونمون تاریک بی نور میشه) مرتضی خانعلی
7.83 MB
بخش چهارم_زمینه( توی دل حسین جان و دلبر ابوالفضل) مرتضی زالی
3.15 MB
بخش پنجم_ رمینه( ممنونم علی ذارم ممنونم مرتضییم) مرنضی زالی
5.52 MB
بخش ششم_شور (یادمه بچه بودم مادرم پیرهن مشکی به تنم کرد) مرتضی زالی
2.7 MB
بخش هفتم_ نغمه(زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد) مرتضی زالی
1.41 MB
بخش هشتم_شور( کربلا رویامه رویای شبهامه)مرتضی زالی
2.1 MB
بخش نهم_ روضه(بر زلف او نوشته ایها العزیز) مرتضی زالی
1.34 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.