مجموعه: فاطمیه دوم 97 (شب دوم)
بخش اول _شعر (از ماجرای عشق آن که قسمتی دارد) سید حسین موسوی
5.1 MB
بخش دوم_ روضه( دردل دارم دوباره امشبم) سید حسین موسوی
7.97 MB
بخش سوم_روضه(اسما میگه خانم ازم یه پارچه سفیدی خواست) سید حسین موسوی
7.31 MB
بخش چهارم_نغمه (فرازهای خیبر پیش یک زن نعره زن اما) سید حسین موسوی
1.79 MB
بخش پنجم _زمینه( در دل خود شور عشق حیدر داریم) سید حسین موسوی
4.96 MB
بخش ششم_واحد(میزنم دل به علمدار رشید حرم عشق) سید حسین موسوی
4.56 MB
بخش هفتم_شور( بی تو ارباب بی سامونم)سید حسین موسوی
2.44 MB
بخش هشتم_ شور( سینه ای گز معرفت گنجینه اسرار بود)
3 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.