مجموعه: مجموعه شهادت امام صادق ( علیه السلام )
بخش دوم _ روضه ( امام صادق علیه السلام ) سید حسین موسوی
10.41 MB
بخش اول _ شعر ( نه حرف من، سخن هر فقیه آگاه است ) سید حسین موسوی
8.44 MB
بخش سوم _ روضه ( ریختن تو خانه امام صادق ) سید حسین موسوی
23.48 MB
بخش هشتم _ زمینه ( ای حجت حق بر همه ) سید حسین موسوی
9.44 MB
بخش چهارم _ واحد ( از غم صادق فضا گرفته ) سید حسین موسوی
6.22 MB
بخش هفتم _ واحد ( مدینه ایی شد قلب هر عاشق ) سید حسین موسوی
8.08 MB
بخش ششم _ شور ( به نوکری در خونت همه ما می نازیم ) سید حسین موسوی
8.09 MB
بخش پنجم _ نغمه ( قاتل من زهر شرر وار شد ) سید حسین موسوی
1.48 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.