مجموعه: شهادت امام جواد علیه السلام سال 1396-1397
بخش اول - شعر ( من جوادم که خدا خوانده جواد) سید حسین موسوی
12.48 MB
بخش دوم_زمینه ( شاه ملک قضا ادرکنی) سید حسین موسوی
2.27 MB
بخش سوم _ شور ( جوون امام رضایی)سید حسین موسوی
3.31 MB
بخش چهارم_شور ( الحمدالله منم گدای در گهت ابی عبدالله) سید حسین موسوی
2.49 MB
بخش پنجم _ مناجات ( در کوی نیک نامان مارا گذر ندادند) سید حسین موسوی
9.65 MB
بخش ششم - روضه ( رسید جان به لب اطهرت یا اباالهادی) سید حسین موسوی
9.69 MB
بخش هفتم _ زمینه ( سائل کویت منم ای اقا ) سید حسین موسوی
3.09 MB
بخش هشتم _ شور ( کجایید ای شهیدان خدایی ) سید حسین موسوی
4.12 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.