مجموعه: شهادت امام باقر(علیه السلام)
بخش اول _ زمینه ( از غم دیرینه ایی دلها شد مدینه ایی ) سید حسین موسوی
5.42 MB
بخش دوم _ مناجات ( دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ) سید حسین موسوی
6.63 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.