مجموعه: مجوعه روضه های محرم از سال 90
بخش اول - روضه( کوفه بوی غریبی تنهای) سید حسین موسوی
13.43 MB
بخش دوم - روضه ( خاطره ای از ملای در بندی ) سید حسین موسوی
18.03 MB
بخش سوم - روضه ( ماه من توآسمونا دیده شد) سید حسین موسوی
17.69 MB
بخش چهارم - روضه ( شب غربت شبه غم) سید حسین موسوی
11.44 MB
بخش پنجم - روضه (یا ابا محمد یا حسن بن علی) سید حسین موسوی
24.41 MB
بخش ششم - روضه ( یا ابا محمد یا حسن بن علی ) سید حسین موسوی
36.33 MB
بخش هفتم -روضه ( یا صاحب الزمان ) سید حسین موسوی
24.92 MB
بخش هشتم - روضه (الهم صلی علی محمد وآل محمد) سید حسین موسوی
26.13 MB
بخش نهم - روضه (الهم صلی علی محمد وآل محمد) سید حسین موسوی
17.16 MB
بخش دهم - روضه (الهم صلی علی محمد وآل محمد) سید حسین موسوی
27.48 MB
بخش یازدهم - روضه (الهم صلی علی محمد وآل محمد) سید حسین موسوی
24.61 MB
بخش دوازدهم _ روضه ( آقا سلام ماه محرم شروع شد ) سید حسین موسوی
18.71 MB
بخش سیزدهم - روضه ( السلام البن خاتم الانبیا) سید حسین موسوی
22.61 MB
بخش چهاردهم - روضه ( السلام علیک یا عطشان ) سید حسین موسوی
18.5 MB
بخش پانزدهم -روضه ( چه وداعی چقدر جانسوز است ) سید حسین موسوی
27.49 MB
بخش شانزدهم -روضه ( گوشه ی چشمی به سوی گوشه نشین کن ) سید حسین موسوی
27.08 MB
بخش هفدهم -روضه ( روضه ی حضرت زهرا سلام الله علیه و قاسم ابن الحسین علیه السلام ) سید حسین موسوی
35.08 MB
بخش هجدهم -روضه ( شهدای کربلا زره پوشیدن ) سید حسین موسوی
24.68 MB
بخش نوزدهم -روضه ( خبر آمد که یلی می آید ) سید حسین موسوی
36.3 MB
بخش بیستم -روضه ( تا میشود ز چشمه ی توحید) سید ح جو گرفت سین موسوی
25.04 MB
بخش بیست یکم -روضه ( تو دلت آرام، یا زیر لب آرام حسین ) سید حسین موسوی
24.65 MB
بخش بیست دوم - روضه ( روی نی موی تو در باد رها افتاده ) سید حسین موسوی
19.65 MB
بخش بیست سوم - روضه ( کرب و بلا سلام ، پرچم سیاه سلام ) سید حسین موسوی
17.68 MB
بخش بیست چهارم روضه ( اسلام علی حسین ) سید حسین موسوی
22.14 MB
بخش بیست پنجم -روضه ( اسلام علیک یا سیدتنا روقیه) سید حسین موسوی
16.55 MB
بخش بیست ششم - روضه ( ای خدای شب جمعه) سید حسین موسوی
26.95 MB
بخش بیست هفت - روضه ( فرازهایی از دعای توسل ) سید حسین موسوی
26.11 MB
بخش بیست هشتم روضه ( وقت آن است بگیری قمرش گردانی ) سید حسین موسوی
19.02 MB
بخش بیست نهم - روضه ( همین که در وسط معرکه پسر افتاد ) سید حسین موسوی
25.15 MB
بخش سیم -روضه ( فرازهایی از زیارت نامه حضرت عباس علیه السلام ) سید حسین موسوی
25.2 MB
بخش سی یکم - روضه ( مقب یکمرل از شعرا بوده میگه تو عالم رویا ) سید حسین موسوی
19.56 MB
بخش سی دوم -روضه ( خدایا میشه بنویسی این جمعه اربعین کربلا باشه ) سید حسین موسوی
28.31 MB
بخش سی چهار-روضه ( نینوا، دشت بلا، قازریه، کربلا ) سید حسین موسوی
20.48 MB
بخش سی پنجم-شعر ( الا که راز خدایی، خدا کند که بیایی ) سید حسین موسوی
9.08 MB
بخش سی ششم -روضه ( ز خانه ها همه بوی طعام می آمد ) سید حسین موسوی
12.73 MB
بخش سی هفتم- روضه ( کربلا رفته ها قبل از اینکه برید ) سید حسین موسوی
36.13 MB
بخش سی هشتم - شعر ( منم گدای فاطمه، جانم فدای فاطمه ) سید حسین موسوی
6.18 MB
بخش سی نهم -روضه ( ای عمو جان من یتیمی خسته ام ) سید حسین موسوی
20.99 MB
بخش چهلم - روضه ( پشت خیمه قدم زنان به دعا ) سید حسین موسوی
24.04 MB
بخش چهل یکم -مناجات ( یابن الحسن کجایی، من آمدم گدایی ) سید حسین موسوی
9.43 MB
بخش چهل دو - روضه ( رزق اشک من اگر خوب مقرر گردد ) سید حسین موسوی
16.9 MB
بخش چهل سوم -روضه ( تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم ) سید حسین موسوی
23.99 MB
بخش چهل چهارم -روضه ( کیا یه ساله منتظر تاسوعا بودن ) سید حسین موسوی
21.33 MB
بخش چهل پنجم -روضه ( اگر کشتن چرا آبت ندادند ) سید حسین موسوی
27.03 MB
بخش چهل ششم -روضه ( غروب بود و هراسی به خیمه ها اُفتاد ) سید حسین موسوی
17.6 MB
بخش چهل هفتم - زمزمه و روضه ( کوچه به کوچه رو دارم می گردم ) سید حسین موسوی
3.97 MB
بخش چهل هشتم -شعر ( گریه کن ای زمین، خون ببیار آسمون ) سید حسین موسوی
4.09 MB
بخش چهل نهم -روضه ( بارها را بگشایید، اینجا کربلاست ) سید حسین موسوی
7.05 MB
بخش پنجاهم -شعر ( در سینه ام جز مهر زینب جا نخواهد شد ) سید حسین موسوی
5.3 MB
بخش پنجاهم یکم -روضه ( ماجرای اصحاب امام حسین علیه السلام ) سید حسین موسوی
22.11 MB
بخش پنجاهم دوم -مناجات ( فرازهایی از دعای کمیل ) سید حسین موسوی
4.06 MB
بخش پنجاه سوم-روضه ( روایتی از امام صادق علیه السلام و روضه حضرت زهرا سلام الله علیها ) سید حسین موسوی
3.18 MB
بخش پنجاه چهارم-روضه ( سلام زیارت عاشورا) سید حسین موسوی
6.81 MB
بخش پنجاه پنجم - مناجات - ( بدون تو امید ما سراب میشود) سید حسین موسوی
4.66 MB
بخش پنجاه ششم - روضه ( حضرت علی اصغر علیه السلام ) سید حسین موسوی
15.21 MB
بخش پنجاه هفتم -روضه ( اذن میدان حضرت علی اکبر علیه السلام ) سید حسین موسوی
14.4 MB
بخش پنجاه هشتم -روضه ( صورت به سینه علی گزاشت ) سید حسین موسوی
3.07 MB
بخش پنجاه نهم -مناجات ( می شود هروز اشکم در عزایت بیشتر ) کربلایی مرتضی سبزی
6.78 MB
بخش شصتم -روضه ( سقای دشت کربلا ابالفضل علیه السلام ) سید حسین موسوی
9.15 MB
بخش شصت یکم-روضه ( شهادت حضرت عباس علیه السلام ) سید حسین موسوی
11.84 MB
بخش شصتم دوم - روضه ( وداع حضرت عباس و امام حسین علیه السلام ) سید حسین موسوی
3.1 MB
بخش شصت سوم -مناجات ( به بزم روضه جدت بیا اباصالح ) سید حسین موسوی
5.21 MB
بخش شصت چهارم- شعر ( قدم قدم ز حرم می‌شوی جدا برگرد ) سید حسین موسوی
5.55 MB
بخش شصت پنج-روضه ( خاطره ای از ملای در بندی ) سید حسین موسوی
5.25 MB
بخش شصت شش- روضه ( مثل فردا رسیدن کربلا ) سید حسین موسوی
6.72 MB
بخش شصت هفت-روضه ( از قتلگاه بدم میاد ) سید حسین موسوی
8.11 MB
بخش شصت هشت-روضه ( خبرای عاشورا رو برای عبدالله بن جعفر ) سید حسین موسوی
17.17 MB
بخش شصت نه-روضه ( من یتیمم ولی پدر دارم ) سید حسین موسوی
11.15 MB
بخش هفتاد-روضه ( وای مادرم، وای مادرم ) سید حسین موسوی
3.1 MB
بخش هفتاد یکم-روضه ( بعد از اصحاب نوبت بنی هاشم شد ) سید حسین موسوی
14.29 MB
بخش هفتاد دوم-روضه ( وارد شریعه شد ) سید حسین موسوی
7.14 MB
بخش هفتاد سوم -روضه ( دوباره روضه آخر ) سید حسین موسوی
8.37 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.