مجموعه: مجموعه زمینه های محرم از سال 90
بخش اول -زمینه ( تا باشه دل به رنگ تو) سید حسین موسوی
4.05 MB
بخش دوم - زمینه ( عجیب این خاک داره اعجاز) سید حسین موسوی
3.92 MB
بخش سوم - زمینه( شب غربت شب غمها) سید حسین موسوی
3.88 MB
بخش چهارم- زمینه ( دوتا عاشق دو دل داده) سید حسین موسوی
1.68 MB
بخش پنجم- زمینه ( دارم قلبی پر از ماتم) سید حسین موسوی
3.41 MB
بخش ششم - زمینه ( دل تنگش هواییه - دیگه قلبش خداییه)سید حسین موسوی
6.1 MB
بخش هفتم - زمینه ( علی لای لای علی لای لای علی اصغرم) سید حسین موسوی
5.48 MB
بخش هشتم- زمینه ( سوی میدون میره طاها -میره ائینه مولا) سید حسین موسوی
6.72 MB
بخش نهم - زمینه(حرم بی تاب حرم نالان - صدای گریه طفلان)سید حسین موسوی
7.16 MB
بخش دهم - زمینه( شب آخر شده حالا شب پور شور عاشورا) سید حسین موسوی
6.94 MB
بخش یازدهم - زمینه( خدای حسین غریبه) سید حسین موسوی
4.4 MB
بخش دوازهم -زمینه0 تو کوفه محشری بر پا میشه) سید حسین موسوی
2.82 MB
بخش سیزدهم - زمینه ( اسلام ای ذیار عاشقا) سید حسین موسوی
3.28 MB
بخش چهاردهم -زمینه ( بیت سه ساله غزل بابایی) سید حسین موسوی
5.42 MB
بخش پانزدهم - زمینه ( چرا دوست دارم ارباب چرا فقط برا جنت) سید حسین موسوی
9.45 MB
بخش شانزدهم - زمینه ( عمه جون قتلگاه نگاه کن) سید حسین موسوی
3.29 MB
بخش هفدهم - زمینه( تومیدون تا که پاشو میزاره) سید حسین موسوی
2.83 MB
بخش هجدهم- زمینه ( بی تابه علی توی گهواره) سید حسین موسوی
2.83 MB
بخش نوزدهم- زمینه( از بابا تا که میگیره) سید حسین موسوی
3.08 MB
بخش بیستم - زمینه( تو دستش حالا یه مشک پر آبه) سید حسین موسوی
3.17 MB
بخش بیست یکم زمینه( منو تو ای گل زهرا هردو اومدیم به دنیا) سید حسین موسوی
3.8 MB
بخش بیست دوم - زمینه( ای زیباترین کلام عالمین) سید حسین موسوی
4.58 MB
بخش بیست سوم - زمینه( شد عاشقت به غصه مبتلا) سید حسین موسوی
4 MB
بخش بیست چهارم - زمینه( آفتاب از گدوم طرف در اومده) سید حسین موسوی
6.43 MB
بخش بیست پنجم - زمینه( از شیر جمل میگه) سید حسین موسوی
3.84 MB
بخش بیست ششم- زمینه(خشکیده لبای تو) سید حسین موسوی
3.55 MB
بخش بیست هفتم- زمینه(میری بدرقه راه تو دعای من) سید حسین موسوی
6.76 MB
بخش بیست هشتم- زمینه(یا مولا به نفسی انت) سید حسین موسوی
3.8 MB
بخش بیست نهم- زمینه(وای ارباب امشب شبه اخرته) سید حسین موسوی
4.81 MB
بخش سی - زمینه(ای زیباترین کلام عالمین )سید حسین موسوی
3.67 MB
شب سی یکم- زمینه(بیا ببین عمه که شاد خوشحالم) سید حسین موسوی
4.69 MB
بخش سی دوم- زمینه( مصباح الهدی ارباب) سید حسین موسوی
3.09 MB
بخش سی سوم- زمینه(وقتی دمیده تو آسمون) سید حسین موسوی
5.02 MB
بخش سی چهارم- زمینه( خوش اومدی بابای مهربونم) سید حسین موسوی
6.81 MB
بخش سی پنجم- زمینه(بسته روسیاهی) سید حسین موسوی
4.73 MB
بخش سی هفتم - زمینه ( غوغایی به پاشد) سید حسین موسوی
4.46 MB
بخش سی هشت-زمینه( آمده تا میدون بلا) سید حسین موسوی
3.86 MB
بخش سی نهم- زمینه( آمده با نور نبوی)سید حسین موسوی
4.29 MB
بخش چهلم- زمینه(السلام ای خورشیدوفا) سید حسین موسوی
3.85 MB
بخش چهل یکم- زمینه( لحظه های آخر شد) سید حسین موسوی
3.43 MB
بخش چهل دوم-زمینه(خیمه ها غرق شور نوا) سید حسین موسوی
3.79 MB
بخش چهل سوم-زمینه(دیگه تشنگی تموم شده) سید حسین موسوی
4.47 MB
بخش چهل چهارم- زمینه( توی این شهر توی بی کس هوادار)سید حسین موسوی
5.28 MB
بخش چهل پنج- زمینه(بعد عمری به تو روزدم من داداشم)سید حسین موسوی
4.48 MB
بخش چهل ششم-زمینه(سمت گودال تا میشد با سرعت دویدم)سید حسین موسوی
6.73 MB
بخش چهل هفت- زمینه(سیدی ماکو مثلک الغریب) سید حسین موسوی
5.67 MB
بخش چهل هشتم-زمینه( منو نزار نتها میون این حرم)سید حسین موسوی
4.05 MB
بخش چهل نهم- زمینه ( خدا خیرت نده شمر آبرومو بردی) سیذ حسین موسوی
2.86 MB
بخش پنجاهم-زمینه(پیچیده اینجا عطر گل یاس) سید حسین موسوی
2.63 MB
بخش پنجاه یکم-زمینه( افتاد حسین تارسید بالاسرش) سید حسین موسوی
4.01 MB
بخش پنجاه دوم- (شب های جمعه زهرای اطهر) سید حسین موسوی
4.69 MB
بخش پنجاه سوم- زمینه(خشکیده لبهات ای یاس پرپر) سید حسین موسوی
2.76 MB
بخش پنجاه چهار-زمینه( دیشب که پفتم بابی قراری) سید حسین موسوی
3.54 MB
بخش پنجاه پنج- زمینه(شرمنده عمع من دیگه میرم)سید حسین موسوی
2.71 MB
بخش پنجاه ششم-زمینه(بارون اشکام می باره توراه)سید حسین موسوی
2.74 MB
بخش پنجاه هفت-زمینه( ای خوش ان نمازی که سجده اش بخوانم)سید حسین موسوی
5.14 MB
بخش پنجاه هشت-زمینه( می گفت پیمبر با اّم ایمن)سید حسین موسوی
4.06 MB
بخش پنجاه نهم- زمینه( دنیای مردم مثل سرابه) سید حسین موسوی
4.26 MB
بخش شصت-زمینه(خیمه هامون میسوزه دلامون می سوزه) سید حسین موسوی
4.82 MB
بخش شصت یکم- زمینه( توی گودال زمین خورده ارباب عالم) سید حسین موسوی
5.29 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.