مجموعه: مجموعه واحد های محرم از سال 90
بخش اول- واحد ( توکوچه های غریبی) سید حسین موسوی
4.49 MB
بخش دوم - واحد (ورود کاروان در کربلا) سید حسین موسوی
6.15 MB
بخش سوم- واحد(سرتو رو نی نشوندن)سید حسین موسوی
3.58 MB
بخش چهارم- واحد(خواهر بمیره برا تو) سید حسین موسوی
2.36 MB
بخش پنجم- واحد (تقصیر چشم توست اگر دربه در شدم) سید حسین موسوی
1.13 MB
بخش پخش ششم- واحد( چه لحظه عای غریبی) سید حسین موسوی
3.75 MB
بخش هفتم- واحد(دل آسمون گرفته)
3.7 MB
بخش هشتم- واحد(سرزمین بی کران کربلا) سید علی اکبر موسوی
5.26 MB
بخش نهم- واحد( با چشم های غرق بارون) سید حسین موسوی
4.38 MB
بخش دهم- واحد(ذو پیرمرد سر در گوش هم بردند ) سید حسین موسوی
5.22 MB
بخش یازدهم- زاحد(حالا با یه مشک پر آب - حالا با یه قلبی بی تاب) سید حسین موسوی
5.28 MB
بخش دوازدهم- واحد(یه عمر دل جنون دل غمینم) سید حسین موسوی
4.94 MB
بخش سیزدهم- واحد( شبه عاشورا رسیده) سید جسین موسوی
4.1 MB
یخش چهار دهم-واحد( میخواستند از صف مولا جدا شویم) سید حسین موسوی
4.23 MB
بخش پانزدهم- واحد(تو خبر داری از دل بی سامونم) سید حسین موسوی
3.12 MB
بخ شانزدهم- واحد(امون از دشت کربلا) سید حسین موسوی
4.9 MB
بخش هفدهم- واحد(کربلا یعنی نوای العطش) سید حسین موسوی
4.79 MB
بخش هجدهم- واحد(گلاب شمعدون بیارین برام یه مهمون اومده) سید حسین موسوی
5.12 MB
بخش نوزدهم- واحد(چرا عمه گودال هیاهو شده) سید حسین موسوی
5.34 MB
بخش بیستم-واحد(همه حیرون دوست - دلا مجنون دوست) سید حسین موسوی
5 MB
بخش بیست یکم- واحد(من که شیر مادرم شیرینی مهر تو داشت)
1.35 MB
بخش بیست دوم- واحد( تاکه میپیچه شمیم عطر تربیت) سید حسین موسوی
6.62 MB
بخش بیست سوم-واحد( ای ساقی لب تشنگان) سید حسین موسوی
8.3 MB
بخش بیست چهارم-واحد( دستهای عباس اگه لقل قلم شد)سید حسین موسوی
2.79 MB
بخش بیست پنجم- واحد( فلسطین ای نماد استواری)
2.97 MB
بخش بیست ششم-واحد(نگار جونیه من خدل به همرات)سید حسین موسوی
5.52 MB
بخش بیست هفت-واحد( ارباب ارباب یابن فاطمه یا مولا)
3.1 MB
بخش بیست هشتم- واحد( ما دو رزمنده عشقیم)سید حسین موسوی
4.7 MB
بخش بیست نهم-واحد(من کیم دل داده آل عبا) سید حسین موسوی
4.32 MB
بخش سی-واحد(ای رخت وجهه الله سیدی ثارالله) سید حسین موسوی
3.69 MB
بخش سی یکم- واحد( ای سرزمین شام یا رب چه غوغاست) سید حسین موسوی
5.01 MB
بخش سی دوم- واحد( شب عاشورا وقت دعا بود) سید حسین موسوی
2.89 MB
بخش سی سوم-واحد(دل زارم هواییه شده واسه کربلا)سید حسین موسوی
3.13 MB
بخش سی چهارم-واحد(مکتب ما مکتب خون خداست)
5.3 MB
بخش سی پنجم-واحد( از نسل حیدری دلاورتر از تو نیست)سید حسین موسوی
1.83 MB
بخش سی ششم-واحد(شعله در دل ما زد غصه های عاشورا)سید حسین موسوی
2.42 MB
بخش سی هفتم-واحد(شد حسین شهید راه دین قرآن)سید حسین موسوی
3.42 MB
بخش سی هشتم- واحد(شاه وفا میمونم تا به قیامت) مرتضی صفایی
6.41 MB
بخش سی نهم-واحد(ای ساقی لب تشنگان)سید حسین موسوی
4.89 MB
بخش چهلم-سه ضرب(سید سرور زاده حیدر) سید حسین موسوی
2.14 MB
بخش چهل یکم-دودمه( جوانان بنی هاشم بیاین)سید حسین موسوی
1.87 MB
بخش چهل دوم-واحد( ارث شجاعت از علی دارم) سید حسین موسوی
3.41 MB
بخش چهل سوم-واحد( تو همونی که میخوام) شهرام سماوی
3.45 MB
بخش چهل چهارم-واحد(پیکر آسمونی پر از اختر شده)سید حسین موسوی
3.37 MB
بخش چهل پنج-واحد(مکن تلزی تو چنین در برم)سید حسین موسوی
4.24 MB
بخش چهل ششم-واحد(نامش برم با شور احترامی)سید حسین موسوی
3.74 MB
بخش چهل هفت-واحد(تو طبیب دل بیمار منی)مرتضی صفایی
1.88 MB
بخش چهل هشت-واحد(دیگر چه زینبی چه عزیزی چه خواهری)مرتضی صفایی
2.23 MB
بخش چهل نهم-واحد ترکیبی( گل میشم درگه اطهروو یا حسین) سید حسین موسوی
2.36 MB
بخش پنجاهم- واحد(جاده اسب مهیاست بیا تا برویم)سید حسین موسوی
3.58 MB
بخش پنجاه یکم-واحد(ای حاجیان راه سفر شد تمام)سید حسین موسوی
3.35 MB
بخش پنجاه سوم- واحد(سوز آه ناله ات) سید حسین موسوی
3.87 MB
بخش پنجاه دوم-واحد ترکی( یا حسین داد گل کوفه د طوفان باخ)سید حسین موسوی
2.17 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.