مجموعه: مجموعه شور های محرم از سال 90
بخش اول-شور( سحرای با صفای کربلات یادم نمیره) سید حسین موسوی
5.59 MB
بخش دوم -شور(بلا کشیده کوفه) سید حسین موسوی
3.2 MB
بخش سوم-شور( قاصدکها از پیش من خبر دارن برای تو)سید حسین موسوی
3.66 MB
بخش چهارم- شور( عموی من میون قتلگاه)سید حسین موسوی
4.78 MB
بخش پنجم- شور(این بقیه الله وجیحا عندالله)سید حسین موسوی
4.31 MB
بخش ششم- شور(دل میبری با دلبری)سید حسین موسوی
4.22 MB
بخش هفتم-شورشهدا به یادتون دلای ما خدایی)سید حسین موسوی
4.17 MB
بخش نهم-شور(کرب بلا نبر زیادم) سید علی اکبر موسوی
3.43 MB
بخش هشتم-شور سید حسین موسوی
8.9 MB
بخش دهم-شور(کربلا دیار جنون - کربلا دلم شده خون)سید حسین موسوی
5.07 MB
بخش یازدهم-شور(کرب بلا سلام - پرچم سیاه سلام)سید حسین موسوی
6.67 MB
بخش دوازدهم-شور(حرم شده فکر هر روزم)سید حسین موسوی
6.19 MB
بخش سیزدهم-شور(دنیای غم چشم های ترم)سید حسین موسوی
4.13 MB
بخش چهاردهم-شور(ای سرور عالمین بر مصطفی نور عین)سید حسین موسوی
5.08 MB
بخش پانزدهم-شور(چی کشیدم چند ساله کربلا ندیدم)سید حسین موسوی
4.7 MB
بخش شانزدهم-شور(روی لبهام دارم گله شهدا دلم تنگه)سید حسین موسوی
4.12 MB
بخش هفدهم-شور(گریه نکن دیگه مادر شیر نداره) سید حسین موسوی
5.44 MB
بخش هجدهم-شور(کی تورو جات گذاشت وای حسین وای حسین)سید حسین موسوی
5.61 MB
بخش نوزدهم-شور(غرق دنیای توام یه دنیا ماتم دارم)سید حسین موسوی
7.88 MB
بخش بیستم-شور(پریشون غم توام ارباب)سید حسین موسوی
5.75 MB
بخش بیست یکم-شور( به نور هل عطا - به شمس ضحی)سید حسین موسوی
4.88 MB
بخش بیست دوم-شور(صلی الله علیک یا ذبیح العطشان)سید حسین موسوی
7.01 MB
بخش بیست سوم-شور(راّسالحسین کیف دفین)سید حسین موسوی
8.66 MB
بخش بیست چهارم-شور(کنج خرابه خسته خستم) سید حسین موسوی
5.6 MB
بخش بیست پنجم-شور( جان ها فدای آن فرمانده بی سر) سید حسین موسوی
4.68 MB
بخش بیست ششم-شور(بارون اشک من اب فراته) سید حسین موسوی
5.55 MB
بخش بیست هفتم- شور( به علی فاطمه شبیه خوبان) سید حسین موسوی
3.77 MB
بخش بیست هشتم-شور( اشک های روضه تو قیمت داره) سید حسین موسوی
2.26 MB
بخش بیست نهم-شور( شبهای جمعه که تموم هیات) سید حسین موسوی
5.08 MB
بخش سی- شور(اگه بارونی چشای منه آشفته)سید حسین موسوی
6.95 MB
بخش سی یکم- شور(توی آقای که همیشه آقایی کرده)سید حسین موسوی
6.84 MB
بخش سی دوم-شور(رو به تو میگیرم دستامو)سید حسین موسوی
2.66 MB
بخش سی سوم-شور(السلام آقام ایآقام)سید حسین موسوی
4.82 MB
بخش سی چهارم-شور( میون تلاتم سینه زنی) شهرام سماوی
3.64 MB
بخش سی پنجم-شور(نمیره یادم صفای جبهه هوای جبهه) سید حسین موسوی
4.3 MB
بخش سی ششم-شور( حس میکنم نگاه اقا به گدا تو هیاته) سید حسین موسوی
6.19 MB
بخش سی هفتم-شور( ارباب منی مرتضی صفایی
8.04 MB
بخش سی هشتم- شورمدافعان حرم(من حاضرم تیر توی قلبم بخوره) سیحسین موسوی
5.35 MB
بخش سی نهم-شورترکی اگه ناقابلم منه د باخ) سید حسین موسوی
6.75 MB
بخش چهلم-شور(وعده انشاالله حرم ابا عبدالله)سید حسین موسوی
2.23 MB
بخش چهل یکم-شور(به ناله های زینب به گریه های زینب)شهرام سماوی
1.93 MB
بخش چهل دوم -شورفارسی ترکی(ترنم صدامی - خواب خوش شبامی)سید حسین موسوی
7.92 MB
بخش چهل سوم-شور(غریب پیر آوردنت)سید حسین موسوی
4.67 MB
بخش چهل چهارم-شور( میگم یا حسین بی حد بی عدد)سید حسین موسوی
3.19 MB
بخش چهل پنجم-شور( دوباره در تاب تبم)مرتضی خانعلی
3.13 MB
بخش چهل ششم-شور( افق نگاه شیدامی) شهرام سماوی
4.96 MB
بخش چهل هفتم-شور ویژه تشیع حججی(ای حجت حق)سید حسین موسوی(
6.64 MB
بخش چهل هشتم-شور( دوری از حسین زندگی ما چه فایده) سید حسین موسوی
2.25 MB
بخش چهل نهم- شور(چون ابر بهاران از این واقعه میباریم)سید حسین موسوی
3.84 MB
بخش پنجاهم_شور(باید شویم برای اسلام دلداده ای)سید حسین موسوی
6.95 MB
بخش پنجاه یکم-شور(نوکرت پشت دره آبروم در خطره)سید حسین موسوی
3.05 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.