مجموعه: مجموعه سرود های پایانی از سال 90
بخش اول-سرود پایانی(یا سیدالشهدا -غمم ناتمومه)سید حسین موسوی
5.06 MB
بخش دوم -سرود پایانی(وقتی که ما شیعه فاتح خیبریم)سید حسین موسوی
5.52 MB
بخش سوم- سرود پایانی( ای مقتدای همه -ای به لبها زمزمه)سید حسین موسوی
3.93 MB
بخش چهارم-سرودپایانی( پرمی گیریم تا کرب بلا تا عرش خدا)سید حسین موسوی
8 MB
بخش پنجم-سرودپایانی( دوباره عزادارت هستم -ممنون از این آهی که دادی)سید حسین موسوی
8.37 MB
بخش ششم-سرود پایانی(یا نعم الاامیر دستامو بگیر)سید حسین موسوی
8.09 MB
بخش هفتم-سرودپایانی(یا حسین آبرو از تو داره) سید حسین موسوی
9.48 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.