مجموعه: دهه اول محرم 99 ( شب دوم)
بخش اول_ زمینه( ای جان به تنم * عاشقی که دل خونه منم) امیر عباسی
17.64 MB
بخش دوم _ واحد( مردم سیاه بر تن کنید * شال سیاه بر تن کنید) امیر عباسی
48.73 MB
بخش سوم _ شور( زینو بیوتکم به دکر الحسین) سید حسین موسوی
42.13 MB
زمینه_شب_سوم_هیئت_یا_مهدی_امیر_عباسی
55.99 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.