مجموعه: دهه اول محرم 99 ( شب نهم)
روضه شب نهم قسمت اول هیئت یا مهدی
59.51 MB
بخش _اول قسمت اول( سقای دشت کربلا ابوالفضل ع ) سید حسین موسوی
59.51 MB
بخش اول_ روضه قسمت دوم(حضرت ابوالفضل ع) سید حسین موسوی
54.33 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.