مجموعه: مجموعه فاطمیه اول ( از سال 91 تا کنون)
بخش اول _ شعر ( سر درد داشت باز سرش را گرفته بود ) سید حسین موسوی
9.35 MB
بخش دوم _ روضه ( خونه پر فریاده، مادرم افتاده ) سید حسین موسوی
8.71 MB
بخش سوم _ زمینه ( مدینه شهر غربت و بی کسی ) سید حسین موسوی
6.18 MB
بخش چهارم _ واحد ( شبنم نشسته ت چشات ) سید حسین موسوی
5.48 MB
بخش پنجم _ واحد ( دق مرگ می شوم به نفس های آخرت ) سید حسین موسوی
2.12 MB
بخش ششم _ واحد ( یا زهرا مددی ام ابیها مددی ) سید حسین موسوی
3.78 MB
بخش هفتم _ شور ( ای سرور عالمین بر مصطفی نور عین ) سید حسین موسوی
4.48 MB
بخش هشتم _ شعر ( کجائید ای شهیدان خدایی ) سید حسین موسوی
3.69 MB
بخش نهم_ مناجات ( فرازهایی از دعای کمیل ) سید حسین موسوی
5.87 MB
بخش دهم_ روضه ( چشم سپیده در هوایت تار مانده ) سید حسین موسوی
14.35 MB
بخش یازدهم _ زمینه ( خونه وحی خدا آروم و سرده ) سید حسین موسوی
7.25 MB
بخش دوازدهم_ واحد ( امشب می خوام از غربت علی بگم ) سید حسین موسوی
6.13 MB
بخش سیزدهم_ واحد ( یاعلی و یاعلی و یاعلی علی مولا علی ) سید حسین موسوی
7.18 MB
بخش چهاردهم_ شور ( مادر شوق پر زدنت عجیبه ) سید حسین موسوی
4.6 MB
بخش پانزدهم_ شور ( با دیدن حال و هوایت چشم هایت ) سید حسین موسوی
7.58 MB
بخش شانزدهم _ مناجات ( دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ) سید حسین موسوی
8.41 MB
بخش هفدهم _ مناجات ( تو چه خوب خدایی هستی ) سید حسین موسوی
10.87 MB
بخش هجدهم _ روضه ( روایتی از امام صادق علیه السلام ) سید حسین موسوی
8.92 MB
بخش نوزدهم _ زمینه ( فاطمه یا فاطمه، سوره کوثر منم ) سید حسین موسوی
3.7 MB
بخش بیستم _ نغمه ( محبت در رگ و در پوست داریم ) سید حسین موسوی
3.19 MB
بخش بیست یکم_ شور ( مادرم وای مادرم ) سید حسین موسوی
5.61 MB
بخش _بیست دوم _شور ( آی شهدا دلای ما تنگه براتون ) سید حسین موسوی
3.6 MB
بخش بیست سوم_ مناجات ( یأبن الحسن کجایی من آمدم گدایی ) سید حسین موسوی
12.37 MB
بخش بیست چهارم_ روضه ( خدا شاهده علما بزرگان خیلی سخته) سید حسین موسوی
6.22 MB
بخش بیست پنجم_ شعر ( نیت نمودی خویش را بر یار بسپاری ) سید حسین موسوی
9.24 MB
بخش بیست ششم_ زمینه ( من و اینهمه غم زهرا زهرا ) سید حسین موسوی
2.39 MB
بخش بیست هفتم_ واحد ( عصمت کبری، بضعه طاها، اغیثینی یا زهرا ) سید حسین موسوی
3.75 MB
بخش بیست هشتم_ زمینه ( شکر خدا که ما اهل تولائیم ) سید حسین موسوی
2.85 MB
بخش بیست نهم_ روضه ( امروز بستر بیماری را جمع کن ) سید حسین موسوی
7.03 MB
بخش سی _ نغمه ( مجلس ختم گرفتیم برایت زهرا ) سید حسین موسوی
2.96 MB
بخش سی یکم_ زمینه ( منتظر اونیه که تو این زمونه ) سید حسین موسوی
7.51 MB
بخش سی دوم_ شور ( خاک راهت اومده روسیاهت اومده ) سید حسین موسوی
4.71 MB
بخش سی سوم_ واحد ( ذکر عاشقان همه یازهرا یا فاطمه ) سید حسین موسوی
4.45 MB
بخش سی چهارم_ واحد ( ما اهل این زمین و خاک وآبیم ) سید حسین موسوی
3.94 MB
بخش سی پنجم_ شور ( درسه برای عالمی عصمت و عفافش ) سید حسین موسوی
5.77 MB
بخش سی ششم_ سرود پایانی ( دل زائر صحن بقیع می‌شود هر دم ) سید حسین موسوی
4.46 MB
بخش سی هفتم_شعر( گیرم غم مصیبت ما کم نمی شود هرگز) سید حسین موسوی
5.45 MB
بخش سی هشتم _ روضه (دوباره یاد قدیما میکنم)سید حسین موسوی
12.24 MB
بخش سی نهم_ زمینه(فاطمیه چراغ راه هدایته) سید حسین موسوی
5.45 MB
بخش چهلم _شور( در دلها جز غم تو بی تاثیره)سید حسین موسوی
5.35 MB
بحش چهل یکم_ شور حماسی( کشتی امن ولایت پر شتاب)سید حسین موسوی
4.05 MB
بخش چهل دوم_ شعر( آن دختری که باعث آزارتان بود)سید حسین موسوی
3.93 MB
بخش چهل سوم_ روضه(منتظر موندن تا همه مردم مدینه بخوابن)سید حسین موسوی
8.34 MB
بخش چهل چهارم_ نغمه(داغی که به قلب عالم امکان نشاند رفت) سید حسین موسوی
3.17 MB
بخش چهل پنجم_ افضل اعمال من گریه برای فاطمست) محمد جواد سماوی
3.45 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.