مجموعه: مجموعه فاطمیه دوم ( از سال 91 تاکنون)
بخش اول _ شعر ( دلها شده دوباره پریشان مادرت ) سید حسین موسوی
7.29 MB
بخش دوم _ روضه ( با سینه شکسته علی را صدا مکن ) سید حسین موسوی
8.91 MB
بخش سوم_ زمینه ( قبله آسمونی حیدر و شکستن واویلا ) سید حسین موسوی
8.15 MB
بخش چهارم _واحد ( با پرچمه یا فاطمه میریم مدینه با همه ) سید حسین موسوی
6.53 MB
بخش پنجم _ زمینه ( مادرم دیگه نداره طاقت نفس کشیدن ) سید حسین موسوی
6.99 MB
بخش ششم_ واحد ( ام ابیها سیدتی زهرا ) سید حسین موسوی
2.74 MB
بخش هفتم_ شور ( منتظر اونیه که تو این زمونه ) سید حسین موسوی
4.84 MB
بخش هشتم _ دعای پایانی _سید حسین موسوی
5.13 MB
بخش نهم_ شور ( صل الله علیک یا ذبیح العطشان ) سید حسین موسوی
6.49 MB
بخش دهم _ مناجات ( بیا بیا گل زهرا ) سید حسین موسوی
4.74 MB
بخش یازدهم _ زمزمه ( غم می وزید شادی ما مختصر کند ) سید حسین موسوی
8.67 MB
بخش دوازدهم_ روضه ( من دیگه هیچی نمیگم ) سید حسین موسوی
5.25 MB
بخش سیزدهم _ زمینه ( شبا که مضطر میشی ) سید حسین موسوی
6.81 MB
بخش چهاردهم _ زمینه ( حتی یه لحظه هم غربت علی رو طاقت نمیارم ) سید حسین موسوی
3.08 MB
بخش پانزدهم _ واحد ( فاطمه بنت نبی چه دختری چه مادری ) سید حسین موسوی
6.83 MB
بخش شانزدهم_ شور ( تو جان پیمبری نور و قدر و کوثری ) سید حسین موسوی
3.88 MB
بخش هفدهم _شعر (داره دنیای علی میسوزه)مرتضی خانعلی
3.61 MB
بخش هجدهم _روضه( زهرا هرگجا بیند مرا قنفذ سلامم میدهد) مرتضی خانعلی
15.36 MB
بخش نوزدهم_ زمینه ( غروبا که خونمون تاریک بی نور میشه) مرتضی خانعلی
7.83 MB
بخش بیستم_زمینه( توی دل حسین جان و دلبر ابوالفضل) مرتضی زالی
3.15 MB
بخش بیست یکم_ رمینه( ممنونم علی ذارم ممنونم مرتضییم) مرنضی زالی
5.52 MB
بخش بیست دوم_شور (یادمه بچه بودم مادرم پیرهن مشکی به تنم کرد) مرتضی زالی
2.7 MB
بخش بیست سوم _نغمه(زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد) مرتضی زالی
1.41 MB
بخش بیست چهارم _شور( کربلا رویامه رویای شبهامه)مرتضی زالی
2.1 MB
بخش بیست پنجم_ روضه( دردل دارم دوباره امشبم) سید حسین موسوی
7.97 MB
بخش بیست ششم _روضه(اسما میگه خانم ازم یه پارچه سفیدی خواست) سید حسین موسوی
7.31 MB
بخش بیست هفتم_نغمه (فرازهای خیبر پیش یک زن نعره زن اما) سید حسین موسوی
1.79 MB
بخش بیست هشتم_زمینه( در دل خود شور عشق حیدر داریم) سید حسین موسوی
4.96 MB
بخش بیست نهم_واحد(میزنم دل به علمدار رشید حرم عشق) سید حسین موسوی
4.56 MB
بخش سی _شور( بی تو ارباب بی سامونم)سید حسین موسوی
2.44 MB
بخش سی یکم_ شور( سینه ای گز معرفت گنجینه اسرار بود) سید حسین موسوی
3 MB
بخش سی دوم_روضه( هرجی نفس نفس میزد دیگه تمام شد) سید حسین موسوی
8.11 MB
بخش سی سوم_زمینه( به یاری حیدر شدی گل پر پر) سید حسین موسوی
3.88 MB
بخش سی چهارم_زمینه(نوحه با گریه آوا میخونم)سید حسین موسوی
2.95 MB
بخش سی پنجم_( منتظراونیکه روی دوشش علم فاطمی باشه) سید حسین موسوی
5.19 MB
بخش سی ششم_روضه(زهرا رفت علی موند یتیماش) سید حسین موسوی
3.44 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.