مجموعه: فاطمیه اول
بخش اول _ شعر ( ای مقام تو فراتر ز همه ) سید حسین موسوی
13.31 MB
بخش دوم _ روضه ( امروز بستر بیماری را جمع کن ) سید حسین موسوی
8.12 MB
بخش سوم _ نغمه ( مجلس ختم گرفتیم برایت زهرا ) سید حسین موسوی
2.96 MB
بخش چهارم _ زمینه ( منتظر اونیه که تو این زمونه ) سید حسین موسوی
7.51 MB
بخش پنجم _ شور ( خاک راهت اومده روسیاهت اومده ) سید حسین موسوی
4.71 MB
بخش ششم _ واحد ( ذکر عاشقان همه یازهرا یا فاطمه ) سید حسین موسوی
4.45 MB
بخش هفتم _ واحد ( ما اهل این زمین و خاک وآبیم ) سید حسین موسوی
3.94 MB
بخش هشتم _ شور ( درسه برای عالمی عصمت و عفافش ) سید حسین موسوی
5.77 MB
بخش نهم _ سرود پایانی ( دل زائر صحن بقیع می‌شود هر دم ) سید حسین موسوی
4.46 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.